Skip to main content

Het clubblad verschijnt viermaal per kalenderjaar, telkens aan het einde van een kwartaal.
Deze pagina geeft informatie over:

 • het aanleveren van kopij,
 • het opvragen van oude clubbladen en
 • het adverteren in het clubblad en op deze website.​

Aanleveren kopij
Hebt u een artikel voor het clubblad stuur deze dan naar de redactie.
Denk daarbij aan de volgende sluitingsdata voor het aanleveren van kopij:

 • 1e clubblad: voor 1 maart;
 • 2e clubblad: voor 1 juni;
 • 3e clubblad: voor 1 september;
 • 4e clubblad: voor 1 december.

Exemplaar oud clubblad
Clubleden kunnen oude nummers van het clubblad opvragen bij de de redactie.

Adverteren
Adverteren in het clubblad is een mooie manier om bij te dragen in de kosten van het clubblad. In principe zijn alle advertenties toegestaan, mits niet direct concurrerend met de activiteiten van de officiële Porsche-organisatie. Weet je iemand die mogelijk wil adverteren in het clubblad of op de website, of wil je eigen bedrijf of werkgever een advertentie plaatsen. neem dan contact op met de redactie.

De clubbladen komen niet alleen bij de clubleden terecht, ook alle Porsche-dealers ontvangen een exemplaar waar ze door vele bezoekers kunnen worden gelezen. Er worden ieder kwartaal in totaal bijna 200 exemplaren verspreid. Naast het clubblad is er ook de mogelijkheid om te adverteren op de website.De website heeft jaarlijks circa 80.000 pagina-hits.

Om te weten:

 • alle advertenties in kleur;
 • in de bundels wordt 50% korting gegeven op website-publicatie;
 • trouwe sponsoren krijgen gratis vermelding op website (bij meer dan drie achtereenvolgende jaren adverteren in clubblad);
 • de club is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch de kwaliteit van het gebodene. De club heeft zelf geen commercieel belang bij het gebodene en behoudt zich het recht voor berichten te weigeren.
 • de advertentie aanleveren in PDF-, TIFF- of JPEG-formaat.
 • de advertentiekosten zijn hierna weergegeven (bedragen per advertentie):
Code Plaatsing Grootte Kwartaalbedrag Jaarbedrag
C1 clubblad, achterkant kaft heel A4 € 200,- € 600,-
C2 clubblad, binnenkant kaft heel A4 € 150,- € 450,-
C3 clubblad, binnenkant kaft half A4 € 90,- € 270,-
C4 clubblad, binnenpagina heel A4 € 60,- € 180,-
C5 clubblad, binnenpagina half A4 € 35,- € 105,-
W website, sponsorpagina

- advertentietegel 200x200 pixels
- format: JPG, PNG
- link naar eigen website

€ 60,- € 180,-
B1 bundel C1 + W € 230,- € 690,-
B2 bundel C2 + W € 180,- € 540,-
B3 bundel C3 + W € 180,- € 540,-
B4 bundel C4 + W € 90,- € 270,-
B5 bundel C5 + W € 65,- € 195,-

Voorbladen van clubbladen