Skip to main content

zaterdag, 30. oktober 2021

We hebben hem een jaar over moeten slaan maar dit jaar lijkt het toch weer te gaan lukken de Nachtrally te organiseren en wel in en rond de haven van Rotterdam.

De Nachtrally zal plaats vinden op de dag dat de zomertijd overgaat in de wintertijd, dit jaar op zaterdag 30 oktober. Deze keer is de start op een locatie op de Maasvlakte en dus nabij heel veel water.

PROGRAMMA

We beginnen om 18:00 uur met een eenvoudige maaltijd, rijden daarna een mooie route, onderweg een pauzeplek met koffie/chocomel/iets lekkers en aansluitend weer een leuke route naar het eindpunt.

De nadruk ligt ook dit jaar weer op elkaar ontmoeten, gezellig bijkletsen en de plannen voor de winterklussen aan de 928 doornemen.

De routebeschrijving wordt helder en gemakkelijk te volgen. ‘Water’ is deze keer het thema.

De route voert jullie langs zowel landelijke weggetjes maar uiteraard ook door de verlichte haven. Tijd en snelheid zijn niet van belang, de totaal af te leggen afstand wordt niet al te lang.

INSCHRIJVEN KAN TOT 2 OKTOBER 2021

LET OP: om organisatorische redenen is het aantal deelnemers (personen) gemaximeerd. Geef je dus z.s.m. op de link op deze pagina (gebruikersnaam en wachtwoord vereist):

Uiterste inschrijfdatum is 2 oktober 2021.
Eventueel annuleren kan tot 9 oktober 2021.

De kosten zijn slechts €25,- per persoon. Maaltijd en koffie/koek bij tussenstop inbegrepen, drankjes voor eigen rekening.

Je aanmelding is definitief na overmaken van €25,- per persoon op de clubrekening
NL34 INGB 0007 8606 76 t.n.v. Porsche Club 928 Nederland o.v.v. "Nachtrally".

Na aanmelding zullen we jullie op de hoogte houden van de vorderingen van de organisatie en verdere details doorgeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de commissaris evenementen.

DISCLAIMER
De Porsche Club 928 Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook veroorzaakt, die ontstaat door deelname aan een evenement. De deelnemer dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van enige schade.