Skip to main content

Met bovenstaande instelling kunnen alle of eerstvolgende evenementen worden getoond. De clubagenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

DISCLAIMER
De Porsche Club 928 Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook veroorzaakt, die ontstaat door deelname aan een clubevenement. De deelnemer dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van enige schade. 

Onder voorbehoud van corona-maatregelen
Doorgang van de clubevenementen is onder voorbehoud van de dan geldende landelijke, regionale en lokale corona-maatregelen. Aanpassing van deze maatregelen kunnen wijzigingen in de evenementen tot gevolg hebben. Volg daarvoor de berichtgeving op deze website en de nieuwsbrieven.
Vertoon je symptomen als loopneus, verstopte neus, hoesten, niezen, koorts hoger dan 38 graden, spierpijn, buikpijn, braken, diarree, verlies van reuk-/smaakvermogen of kortademigheid? Ga dan niet naar het evenement, blijf binnen, neem contact op met de huisarts en laat je bij verkoudheidsklachten testendoor de GGD (0800-1202).
Tijdens een clubevenement volgen we de richtlijnen op van 1,5 meter afstand houden, niesen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en regelmatig goed handen wassen.

Deelname met de 928!
Clubleden worden geacht aan de clubevenementen waarbij de Porsche type 928 betrokken is, ook daadwerkelijk deel te nemen met de auto waarmee men clublid is. Dit behoudens periodes van restauratie, reparatie of onderhoud. Het Bestuur is bevoegd een kopie van het kentekenbewijs te laten tonen. 

Inschrijving voor deelname
Deelname aan clubevenementen zonder voorafgaande inschrijving is vrij voor het clublid en één introducé. Bij clubevenementen waarbij inschrijving vooraf noodzakelijk is, dient men de introducé van te voren aan te melden. Kinderen zijn altijd welkom, bij inschrijving opgeven, er zijn soms extra deelnamekosten aan verbonden. Extra introducés altijd aanvragen; bij veel evenementen is de mogelijkheid niet aanwezig. Overleg dit van te voren altijd met de organisator van het evenement, de deelnamekosten worden dan in overleg geheel of gedeeltelijk doorberekend.

Samen naar een evenement?
Als u een evenement wilt bezoeken met gelijkgestemden plaats dan een oproep/afspraak in de forumgroep "Meetings".