Skip to main content

Met bovenstaande instelling kunnen alle of eerstvolgende evenementen worden getoond. De clubagenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

DISCLAIMER
De Porsche Club 928 Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook veroorzaakt, die ontstaat door deelname aan een clubevenement. De deelnemer dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van enige schade. 

Deelname met de 928!
Clubleden worden geacht aan de clubevenementen waarbij de Porsche type 928 betrokken is, ook daadwerkelijk deel te nemen met de auto waarmee men clublid is. Dit behoudens periodes van restauratie, reparatie of onderhoud. Het Bestuur is bevoegd een kopie van het kentekenbewijs te laten tonen. 

Inschrijving voor deelname
Deelname aan clubevenementen zonder voorafgaande inschrijving is vrij voor het clublid en één introducé. Bij clubevenementen waarbij inschrijving vooraf noodzakelijk is, dient men de introducé van te voren aan te melden. Kinderen zijn altijd welkom, bij inschrijving opgeven, er zijn soms extra deelnamekosten aan verbonden. Extra introducés altijd aanvragen; bij veel evenementen is de mogelijkheid niet aanwezig. Overleg dit van te voren altijd met de organisator van het evenement, de deelnamekosten worden dan in overleg geheel of gedeeltelijk doorberekend.

Samen naar een evenement?
Als u een evenement wilt bezoeken met gelijkgestemden plaats dan een oproep/afspraak in de forumgroep "Meetings".